edmund_dzieci

Przedszkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Rydułtowach jest jednym z wielu dzieł, które prowadzimy w ramach naszego charyzmatu jako Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. W naszej Regule szczególną uwagę zajmuje postawione nam zobowiązanie: „Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana niechaj starannie i w miłości pielęgnują”. Jej autorem, a zarazem Patronem placówki jest bł. Edmund Bojanowski. Nasza misja doskonale odzwierciedla się w Jego słowach, które zarazem są naszym mottem:

 „…aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi…”

 

Nasze Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w duchu wartości i zasad katolickich:

  • wspomagamy indywidualny wszechstronny rozwój dziecka,
  • sprawujemy opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb,
  • pomagamy rodzinie w wychowaniu dziecka w myśl wiary katolickiej.

Praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna jest organizowana i prowadzona odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, wpisujący się w nową podstawę programową.

Nasza placówka, potocznie zwana Ochronką, jest miejscem, w którym dzieci poprzez zabawę mogą rozwijać swoje talenty
i wyobraźnię, zdobywają nowe umiejętności, spotykają się ze swymi przyjaciółmi.

Serdecznie witamy

Witamy na stronach Katolickiego Niepublicznego Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego Więcej»

Historia naszej placówki

Historia naszego patrona, a także przedszkola Więcej»

Program zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z programem dnia. Więcej»
Copyright © Ochronka Edmunda