TYDZIEŃ W PRZEDSZKOLU wg BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Błogosławiony Edmund Bojanowski w wychowaniu dzieci w ochronce każdy dzień tygodnia poświęcił określonej prawdzie – tajemnicy Bożej, a wiążąc ją z różnymi sposobami celebrowania uczynił przestrzeń dla systematycznego pogłębiania
i przeżywania tajemnic wiary oraz wdrażania ich w życie.
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

PONIEDZIAŁEK – Boża Opatrzność

PONIEDZIAŁEK

„W poniedziałek po niedzielnym spoczynku u rodziców wracają dzieci jakby z porankiem nowo zaczynającego się tygodnia. A każdy dzień zaczynają od zabaw, tak cały ten dzień mają więcej na zabawach i wesołych piosenkach niż na nauce i robotach przepędzić. Tym sposobem
z wolnością, jaką miały w niedzielę, nieznacznie przejdą do zatrudnień ochronkowych”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

WTOREK – Aniołowie Stróżowie

WTOREK

„Wtorek przeznaczony jest nabożeństwu do Aniołów Stróżów. Dzieci w tym dniu mają śpiewać pieśń o Aniołach Stróżach”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ŚRODA – Pamięć o zmarłych

ŚRODA

„W środę, która jest przeznaczona nabożeństwu za dusze zmarłych ustać maję piosenki wesołe, a zabawy tylko cichsze i krótsze odbywać się mają. (…) Szczególniej opowiadane i przypominane będą powiastki Starego Testamentu”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CZWARTEK –  Tajemnica Najświętszego Testamentu

CZWARTEK

„W czwartek jako wesoły dzień przeznaczony pamiątce ustanowienia Najświętszego Testamentu dzieci mogą się cieszyć zabawami. W czasie nauki przypominane im będzie życie Pana Jezusa, a szczególniej umywanie nóg Apostołom.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

PIĄTEK – Tajemnica Męki Pańskiej

PIĄTEK

„W piątek jako w dzień przeznaczony pamiątce Męki Pańskiej ustają wszelkie zabawy i piosnki wesołe. W czasie nauki opowiadana będzie Męka Pańska.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

SOBOTA – Maryja Służebnica Pańska

„W sobotę jako dzień poświęcony Najświętszej Pannie mogą się dzieci znowu bawić wesoło. W czasie nauki będą czynione zapytania z tego wszystkiego, czego uczyły się w tygodniu, a nauka katechizmu będzie rzeczą główną.”
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIEDZIELA –  jest celebrowaniem największej Tajemnicy naszej wiary
Prawdzie o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Copyright © Ochronka Edmunda