RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

Godziny Czynności
6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Indywidualna praca z dziećmi
w małych zespołach. Udział dzieci w czynnościach porządkowych
. Zabawy integracyjne wszystkich grup.
8.30 – 8.45 Wprowadzenie tematyki dnia. Modlitwa poranna: 

Poniedziałek – dzień Opatrzności Bożej
Wtorek – dzień Anioła Stróża
Środa – dzień św. Józefa
Czwartek – dzień Najświętszego Sakramentu
Piątek – dzień Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne.
8.45 – 9.00
Modlitwa przed posiłkiem.
Śniadanie. Zabiegi higieniczne.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych
i porządkowych.
9.00 – 11.30 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wg programu. Zabawy i praca w małych zespołach w oparciu
o zainteresowania dzieci. Spacery, wycieczki.
11.30 – 12.15 Zabiegi higieniczne. Modlitwa przed posiłkiem. Obiad. Zabiegi higieniczne. Wdrażanie do zachowania kultury i porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy. Ułożenie maluchów do snu.
12.15 – 12.30 Odpoczynek poobiedni. Czytanie książek/słuchanie muzyki.
12.30 – 13.30 Kontynuowanie działalności dydaktyczno- wychowawczej. Zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjne,  konstrukcyjne. 
13.30 – 14.00 Zabiegi higieniczne. Modlitwa przed posiłkiem. Podwieczorek. Zabiegi higieniczne. 
14.00 – 16.00 Refleksja podsumowująca dzień spędzony
w przedszkolu.
 Zabawy swobodne, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, wyjście do ogrodu przedszkolnego. Praca wyrównawcza. Rozmowy
z dziećmi i rodzicami. Dowolna zabawa. Rozchodzenie się dzieci.
Copyright © Ochronka Edmunda